Aanvrager/Melder
Stichting ATO
Locatie
'S-Hertogenbosch, Eerste Rompert 11
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
0 Beschikking van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant Op 5 april 2016 is een anvraag om vergunning krachtens de Waterwet binnengekomen, voor het wijzigen van een bodemenergiesysteem van Stichting ATO, locatie Kindercampus Noord (Kinder Expertise centrum 's-Hertogenbosch), Eerste Rompert 11 te 's-Hertogenbosch.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
F. Snels
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
29333-144996
Datum laatste wijziging
04-05-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail