Aanvrager/Melder
Vee- en Kalverhandel Ben van der Walle BV
Locatie
Baarle-Nassau, Ghil 13
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
de uitbreiding van een rundveehouderij
Weigering
Download Vee- en Kalverhandel Ben van der Walle BV - Baarle-Nassau - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Michiels, A.A.C.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2105479
Datum laatste wijziging
09-04-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.