Aanvrager/Melder
Vee- en Kalverhandel Ben van der Walle BV
Locatie
Baarle-Nassau, Ghil 13
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
de uitbreiding van een rundveehouderij
Weigering
Download besluit
Projectleider
Michiels, A.A.C.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2105479
Datum laatste wijziging
09-04-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail