Aanvrager/Melder
MWPO Middengebied B.V. De heer
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 27.12.2022
Omschrijving
De herontwikkeling van drie monumentale panden.
Vergunning
Download MWPO Middengebied B.V. De heer - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/167684
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail