Aanvrager/Melder
Druisdijk Vastgoed BV
Locatie
Alphen, Druisdijk 13
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
een uitbreiding/wijziging van een vleeskalkoenenhouderij
Verlening
Download besluit
Projectleider
Leeuwerke, G.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2059530
Datum laatste wijziging
12-04-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail