Aanvrager/Melder
Druisdijk Vastgoed BV
Locatie
Alphen, Druisdijk 13
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
een uitbreiding/wijziging van een vleeskalkoenenhouderij
Verlening
Download Druisdijk Vastgoed BV - Alphen - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
Leeuwerke, G.
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2059530
Datum laatste wijziging
12-04-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.