Aanvrager/Melder
FrieslandCampina DMV Veghel BV
Locatie
Veghel, N.C.B.-laan 80
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het bijplaatsen van een behandelingskast op het dak van Spray 2 (gebouw GJ) gelegen aan de N.C.B.-laan 80 te Veghel.
Vergunning
Download FrieslandCampina DMV Veghel BV - Veghel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
A. van de Laar-Geerts
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
9957-44514
Datum laatste wijziging
03-11-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.