Aanvrager/Melder
Beheersmaatschappij H.P. van Asten B.V.
Locatie
Sterksel, Kerkedijk 1
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het wijzigen van het open bodemenergiesysteem.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
De heer H. Roeleven
Contact
(088) 369 06 95
Zaaknummer
HZ_WWV-2017-2643
Datum laatste wijziging
21-08-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail