Aanvrager/Melder
Air Liquide B.V.
Locatie
Eindhoven, De Witbogt 1
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een ambtshalve wijziging van de voorschriften 1.1.1. en 1.1.2. voor de vergunning met kenmerk 17041683,d.d. 30 mei 2017
Vergunning
Download Air Liquide B.V. - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer J. Kieboom
Contact
(013) 206 02 05
Zaaknummer
17070196
Datum laatste wijziging
13-07-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.