Aanvrager/Melder
Eteck Warmte Eekhoorn B.V.
Locatie
Breda, Archimedesstraat 6
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 28.09.2022
Omschrijving
Betreft het open bodemenergiesysteem van woningbouwproject Eureka! gelegen aan de Archimedesstraat te Breda.
Vergunning
Download Eteck Warmte Eekhoorn B.V. - Breda - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
mevrouw I. van Oorschot
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
Z-2022-002676
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail