Aanvrager/Melder
Landgoed De Rijt
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
wijzigingsaanvraag Landgoed De Rijt in St.Oedenrode
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Anine Verbeek
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
2016-3280
Datum laatste wijziging
07-07-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail