Aanvrager/Melder
Frans Nouws B.V.
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Overig, Bouwen
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 22.08.2018
Omschrijving
het veranderen/uitbreiden van een varkenshouderij (revisie)
Weigering
Download Frans Nouws B.V. - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
P. Veraart
Contact
(013) 206 02 03
Zaaknummer
17020897
Datum laatste wijziging
22-08-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.