Aanvrager/Melder
Frans Nouws B.V.
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Overig, Bouwen
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 22.08.2018
Omschrijving
het veranderen/uitbreiden van een varkenshouderij (revisie)
Weigering
Download besluit
Projectleider
P. Veraart
Contact
(013) 206 02 03
Zaaknummer
17020897
Datum laatste wijziging
22-08-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail