Aanvrager/Melder
Novalis College
Locatie
Eindhoven, Sterrenlaan 16
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 04.06.2019
Omschrijving
wijzigen van de vergunning ten behoeve van het infiltreren en onttrekken van grondwater voor het open bodemenergiesysteem
Vergunning
Download Novalis College - Eindhoven - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer S. Creemers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WWV-2019-4374
Datum laatste wijziging
13-06-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.