Aanvrager/Melder
Faunabeheereenheid Noord-Brabant
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
Het doden van hazen
Weigering
Download besluit
Projectleider
H. kars
Contact
(0485) 72 91 89
Zaaknummer
Z/053413
Datum laatste wijziging
20-09-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail