Aanvrager/Melder
Faunabeheereenheid Noord-Brabant
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
Het doden van hazen
Weigering
Download Faunabeheereenheid Noord-Brabant - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
H. kars
Contact
(0485) 72 91 89
Zaaknummer
Z/053413
Datum laatste wijziging
20-09-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.