Aanvrager/Melder
Stichting het Noordbrabants Landschap
Locatie
Haaren, Postbus 80
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
aanleg van diverse poelen en het verschralen middels een maaiveldverlaging van de bovengrond in het natuurgebied Mortelen en Scheeken
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Erik Huijbregts
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2017-2536
Datum laatste wijziging
20-09-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail