Aanvrager/Melder
Van Happen Holding B.V.
Locatie
Eindhoven, Weijerbeemd 10
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 06.05.2019
Omschrijving
het plaatsen van legioblokken, het aanbrengen van een bedrijfsvloer en de inpandige realisatie van een kantine en garderobe/sanitairruimte in de overslaghal (gebouw 1)
Vergunning
Download Van Happen Holding B.V. - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer E. van Aarle
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WABO-2018-5909
Datum laatste wijziging
09-05-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.