Aanvrager/Melder
DAF Trucks NV
Locatie
Eindhoven, Hugo van der Goeslaan 1
Product
omgevingsvergunning
Fase
Vergunning onherroepelijk
Geldigheid
Vanaf 05.10.2006
Omschrijving
Melding ex.art. 8.19 Wm
Vergunning
Download DAF Trucks NV - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Zaaknummer
1228100
Datum laatste wijziging
05-10-2006