Aanvrager/Melder
Mirec BV
Locatie
Eindhoven, Hastelweg 251
Product
omgevingsvergunning
Fase
Vergunning onherroepelijk
Geldigheid
Vanaf 01.03.2010
Omschrijving
Melding ex.art. 8.19 Wm
Vergunning
Download Mirec BV - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Zaaknummer
1647268
Datum laatste wijziging
01-03-2010