Aanvrager/Melder
DAF Trucks NV
Locatie
Eindhoven, Hugo van der Goeslaan 1
Product
omgevingsvergunning
Fase
Vergunning onherroepelijk
Geldigheid
Vanaf 04.02.2008
Omschrijving
Melding ex.art. 8.19 Wm
Vergunning
Download DAF Trucks NV - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Zaaknummer
1368304
Datum laatste wijziging
04-02-2008