Aanvrager/Melder
Van Vaalen Melkveebedrijf V.O.F.
Locatie
Asten, Valkenierstraat 8
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een wijziging/uitbreiding van een veehouderij
Vergunning
Download Van Vaalen Melkveebedrijf V.O.F. - Asten - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Chantal Kroekenstoel
Contact
(0485) 33 83 00
Zaaknummer
C2127500
Datum laatste wijziging
19-06-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.