Aanvrager/Melder
Kovemi B.V.
Locatie
Asten, Dijkstraat 72
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Overig, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het afwijken van het bestemmingsplan en verlenen van een omgevingsvergunning bouwen.
Vergunning
Download Kovemi B.V. - Asten - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
De heer P. van Veldhoven
Contact
(088) 369 03 07
Zaaknummer
Z.24221
Datum laatste wijziging
11-10-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.