Aanvrager/Melder
Eteck Warmte Manhattan B.V.
Locatie
Breda, Bernard de Wildestraat 600
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 30.05.2018
Omschrijving
het wijzigen van de vergunning van een open bodemenergiesysteem Tussen de Meesters Breda
Vergunning
Download besluit
Projectleider
mevrouw I. van Oorschot
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WWV-2018-3216
Datum laatste wijziging
07-06-2018
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail