Aanvrager/Melder
Oude Vissershaven
Locatie
Bergen Op Zoom, Van Konijnenburgweg 34
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 03.01.2020
Omschrijving
een open bodemenergiesysteem
Vergunning
Download Oude Vissershaven - Bergen Op Zoom - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer S. Creemers
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WWV-2019-11275
Datum laatste wijziging
07-01-2020
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.