Aanvrager/Melder
Privé persoon
Locatie
Baarle-Nassau, Kievit 1a
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 15.11.2023
Omschrijving
Verzoek voor een intrekking van de Wet natuurbeschermingsvergunning door derden
Weigering
Download Privé persoon - Baarle-Nassau - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/187610
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail