Aanvrager/Melder
Vennootschap onder firma Acht
Locatie
Eindhoven, Weijerbeemd 10
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 24.05.2023
Omschrijving
het (ver)plaatsen van een sprinklertank, traforuimtes, inkoopstation, pompkamer, compressoren en een technische ruimte
Vergunning
Download Vennootschap onder firma Acht - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
mevrouw S. Gulickx
Contact
(088) 369 06 58
Zaaknummer
Z-2022-003135
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail