Aanvrager/Melder
Saasen-Brandweer Mierlo
Locatie
Mierlo, Bijenkorf 15
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het intrekken en verlenen van een bodemenergiesysteem ter plaatse van de brandweerkazerne in Luchen (Mierlo)
Vergunning
Download besluit
Projectleider
de heer H. Roeleven
Contact
(088) 369 06 95
Zaaknummer
HZ_WWV-2016-1377
Datum laatste wijziging
13-06-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail