Aanvrager/Melder
Villa Vlinderhof
Locatie
Waalwijk, Cornelis Verhoevenstraat 5
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een wijzigingsvergunningaanvraag voor het bodemenergiesysteem bij WKO Juweel (Vlinderhof) aan de Cornelis Verhoevenstraat 25 te Waalwijk.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
N. van de Sanden
Contact
(013) 206 03 76
Zaaknummer
17081057
Datum laatste wijziging
14-12-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail