Aanvrager/Melder
Stichting BrabantWonen
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 11.02.2021
Omschrijving
de sloop van twee flatgebouwen en nieuwbouw
Weigering
Download Stichting BrabantWonen - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/115044
Datum laatste wijziging
10-02-2021
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.