Aanvrager/Melder
Broeslee VI BV
Locatie
Someren, Ravelweg 7
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning geweigerd
Omschrijving
de exploitatie van een veehouderij
Weigering
Download besluit
Projectleider
R. Verhofstad
Contact
(0485) 72 91 89
Zaaknummer
Z/041966
Datum laatste wijziging
31-10-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail