Aanvrager/Melder
Brengel BV
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
vergunningaanvraag voor de aanleg van een bodemenergiesysteem bij Bond Park aan de Graaf Engelbertlaan 75 te Breda
Vergunning
Download besluit
Projectleider
N. van de Sanden
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
17041407
Datum laatste wijziging
15-06-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail