Aanvrager/Melder
cluster Projecten en Vastgoed,
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
De reconstructie van de N283 tussen Meeuwen en Hank bevat de aanleg van een rotonde, het herstel van wegvakken, de aanleg van persleidingen en duikers en het graven van watergangen en realiseren van waterberging.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Anine Verbeek
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
2016-1091
Datum laatste wijziging
28-04-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail