Aanvrager/Melder
Linde Gas Therapeutics Benelux B.V.
Locatie
Eindhoven, De Keten 7
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
de bouw van een overkapping aan de bestaande bedrijfshal
Vergunning
Download Linde Gas Therapeutics Benelux B.V. - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer J. Kieboom
Contact
(013) 206 02 05
Zaaknummer
17051859
Datum laatste wijziging
05-09-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.