Aanvrager/Melder
Attero Zuid BV
Locatie
Deurne, Energiestraat 22
Product
melding activiteitenbesluit milieubeheer
Fase
melding verleend
Omschrijving
het verzoek om maatwerkvoorschrift voor een compostfabriek
Verlening
Download Attero Zuid BV - Deurne - melding activiteitenbesluit milieubeheer PDF Download besluit
Projectleider
mw. S. Gulickx
Contact
(088) 369 06 58
Zaaknummer
MAATW-2015-2487 (Z.24532)
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail