Aanvrager/Melder
Dubotechniek Energie b.v.
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
energieopslag ten behoeve van de duurzame klimatisering van kantoor Faxx in Tilburg
Vergunning
Download besluit
Projectleider
mevrouw N. van de Sanden
Contact
013 2060100
Zaaknummer
14100769
Datum laatste wijziging
17-12-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail