Aanvrager/Melder
Terramass B.V.
Locatie
America, Hoebertweg 15
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning onherroepelijk
Geldigheid
Vanaf 05.01.2019
Omschrijving
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten om de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning d.d. 12 februari 2015 met kenmerk C2158981/120906 ambtshalve te wijzigen. De wijziging omvat het toevoegen van energiebesparingsvoorschriften en het intrekken van de voorschriften 1.3.1, 1.3.2 en 1.3.3 van de vigerende vergunning.
Vergunning
Download Terramass B.V. - America - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
De heer D.Kunst
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
Z-070198
Datum laatste wijziging
04-11-2019