Aanvrager/Melder
Cleanergy B.V.
Locatie
Wanroij, Straatscheveld 2
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Overig, Bouwen
Fase
vergunning geweigerd
Geldigheid
Vanaf 21.02.2019
Omschrijving
De aanvraag betreft de activiteiten milieu (revisie), bouwen en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. De inrichting is gelegen aan Straatscheveld 2 te Wanroij.
Weigering
Download besluit
Projectleider
mevr. E. Reintjes
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
Z-078850
Datum laatste wijziging
21-02-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail