Aanvrager/Melder
Trobas Gelatine BV
Locatie
Dongen, Steenstraat 9
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Uitwegen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 16.12.2019
Omschrijving
het aanleggen van een inrit ten behoeve van rijwielen
Vergunning
Download Trobas Gelatine BV - Dongen - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer J. Kieboom
Contact
(013) 206 02 05
Zaaknummer
19100154
Datum laatste wijziging
17-12-2019
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.