Aanvrager/Melder
Novadic-Kentron
Locatie
Sint-Oedenrode, Schijndelseweg 46
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een energieoplsagsysteem ter plaatse van Jeugkliniek te Sint-Oedenrode
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Zutphen, G.P.H. van
Zaaknummer
C2100858
Datum laatste wijziging
19-04-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail