Aanvrager/Melder
Bouwgroep de Nijs-Soffers
Locatie
Putte, Putseweg 11
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning onherroepelijk
Geldigheid
Vanaf 10.11.2021
Omschrijving
oprichting van een woningbouwproject
Vergunning
Download Bouwgroep de Nijs-Soffers - Putte - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant-Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/133255

Contact

Vergunning detail