Aanvrager/Melder
Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen
Locatie
Boxmeer, Zuster Bloemstraat 20
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
energieopslagsysteem bij Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen aan de Zuster Bloemstraat 20 te Boxmeer
Ontwerpbeschikking
Download besluit
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Zutphen, G.P.H. van
Zaaknummer
C2077854
Datum laatste wijziging
06-11-2012
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail