Aanvrager/Melder
W.M. van Dommelen
Locatie
Mill, Udensedijk 32
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 27.12.2022
Omschrijving
Het gedeeltelijk intrekken van de Wet natuurbeschermingsvergunning.
Vergunning
Download W.M. van Dommelen - Mill - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/153729
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail