Aanvrager/Melder
Stichting Ons Middelbaar Onderwijs
Locatie
Eindhoven, Jacob van Maerlantlaan 11
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 12.11.2021
Omschrijving
verbouwing van het Van Maerlantlyceum
Vergunning
Download Stichting Ons Middelbaar Onderwijs - Eindhoven - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
ODBN
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z-143819
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail