Aanvrager/Melder
Gemeente Helmond
Locatie
Helmond, Postbus 950
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
ontwerpbesluit genomen
Datum
Vanaf 22.01.2019
Omschrijving
ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden voor de realisatie van een waterbergingsvoorziening binnen de aan te leggen ecologische zone met daarin verder de aanleg van o.a. voetpaden en sloten
Ontwerpbeschikking
Download besluit
Projectleider
E. Huijbregts
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_ONG-2018-8773
Datum laatste wijziging
22-01-2019

Contact

Vergunning detail