Aanvrager/Melder
Mars Nederland BV
Locatie
Veghel, Taylorweg 5
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
het oprichten van een bedrijfsgebouw (nr. 76), het verplaatsen van de gebouwen: 60, 62, 64, 72 en 74 en de realisatie van een parkeerplaats voor max. 80 personen
Vergunning
Download Mars Nederland BV - Veghel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Jong, O. de
Zaaknummer
C2122304
Datum laatste wijziging
27-08-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.