Aanvrager/Melder
Woonzorgcentrum Rosagaerde
Locatie
Kaatsheuvel, Parkstraat 4
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een wijzigingsvergunningaanvraag voor het bodemenergiesysteem bij WKO Rosagaerde aan de Prinses Marijkestraat te Kaatsheuvel.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
N. van de Sanden
Contact
(013) 206 03 76
Zaaknummer
17081285
Datum laatste wijziging
14-12-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail