Aanvrager/Melder
Woonzorgcentrum Rosagaerde
Locatie
Kaatsheuvel, Parkstraat 4
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een wijzigingsvergunningaanvraag voor het bodemenergiesysteem bij WKO Rosagaerde aan de Prinses Marijkestraat te Kaatsheuvel.
Vergunning
Download Woonzorgcentrum Rosagaerde - Kaatsheuvel - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
N. van de Sanden
Contact
(013) 206 03 76
Zaaknummer
17081285
Datum laatste wijziging
14-12-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.