Aanvrager/Melder
BV Afvalverbranding Zuid-Nederland
Locatie
Haelen, Postbus 4114
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
de realisatie van ontwateringsvoorzieningen op het terrein van de afvalenergiecentrale
Vergunning
Download BV Afvalverbranding Zuid-Nederland - Haelen - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
mevrouw F. de Vet
Contact
(013) 206 01 00
Zaaknummer
17060859
Datum laatste wijziging
06-10-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.