Aanvrager/Melder
ABG-organisatie
Locatie
Gilze, Kapittelstraat 15
Product
natuurbeschermingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 30.11.2022
Omschrijving
Het verzoek om de verleende ontheffing te verlengen tot 1 januari 2025, voor het deels slopen, renoveren en nieuw bouwen van de sporthal Achter de Tuintjes
Vergunning
Download ABG-organisatie - Gilze - natuurbeschermingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
Omgevingsdienst Brabant Noord
Contact
(088) 743 00 00
Zaaknummer
Z/174357
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail