Aanvrager/Melder
Bol.com b.v.
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
aanvraag van een vergunning Waterwet voor het beoogde WKO-systeem van Bol.com te Waalwijk, voor de inrichting aan Kloosterheulweg 14
Vergunning
Download besluit
Projectleider
mevrouw N. van de Sanden
Contact
(013) 206 03 76
Zaaknummer
16070736
Datum laatste wijziging
01-09-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail