Aanvrager/Melder
C.M.J.B. Peters-van den Bosch
Locatie
Oirschot, Steenrijt 1
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
Een uitbreiding/wijziging van een veehouderijbedrijf
Weigering
Download C.M.J.B. Peters-van den Bosch - Oirschot - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
V. Bax
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2029331
Datum laatste wijziging
12-02-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.