Aanvrager/Melder
C.M.J.B. Peters-van den Bosch
Locatie
Oirschot, Steenrijt 1
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding geweigerd
Omschrijving
Een uitbreiding/wijziging van een veehouderijbedrijf
Weigering
Download besluit
Projectleider
V. Bax
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2029331
Datum laatste wijziging
12-02-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail