Aanvrager/Melder
J. Lagendijk
Locatie
Diessen, Toekomstweg 6
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
Toepassen hardheidsclausule Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant.
Verlening
Download J. Lagendijk - Diessen - melding verordening stikstof PDF Download besluit
Projectleider
S. Willems
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2154638
Datum laatste wijziging
14-10-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.