Aanvrager/Melder
J. Lagendijk
Locatie
Diessen, Toekomstweg 6
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
Toepassen hardheidsclausule Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant.
Verlening
Download besluit
Projectleider
S. Willems
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2154638
Datum laatste wijziging
14-10-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail