Aanvrager/Melder
KRN Holding B.V.
Locatie
Veghel, Eisenhowerweg 13
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het betreft het intrekken van de oprichtingsvergunning voor een afvalverwerkende inrichting gelegen aan de Eisenhowerweg 34-36 te Veghel.
Vergunning
Download KRN Holding B.V. - Veghel - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
B. Driesen
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
9894-148055-74748
Datum laatste wijziging
20-09-2016
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.