Aanvrager/Melder
Ketelwald B.V.
Product
ontgrondingsvergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het project betreft het afgraven van voormalige landbouwpercelen ten behoeve van natuurontwikkeling in de gemeente Uden.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
A. Verbeek
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
2016-5499
Datum laatste wijziging
01-08-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail